Echtscheiding

Gaat u scheiden of denkt u erover om te gaan scheiden? In dat geval komt er heel veel op u af. Er zijn veel praktische zaken die moeten worden geregeld.

Wanneer u gaat scheiden heeft u altijd een advocaat nodig. Echtscheidingsprocedures lopen namelijk altijd via de rechtbank en voor het voeren van een echtscheidingsprocedure heeft u een advocaat nodig. Dat is verplicht.

Kinderen

Heeft u minderjarige kinderen dan moet u een ouderschapsplan opstellen. Dat is verplicht. In het plan komen alle afspraken over verzorging en opvoeding te staan. Ook komen de financiële afspraken met betrekking tot de kinderen in het plan te staan.

Uw partner

Wat betreft uw partner is met name van belang of er partneralimentatie betaald gaat worden en hoe pensioenrechten verdeeld gaan worden.

Verdeling

Hoe een en ander verdeeld gaat worden is afhankelijk van de manier waarop u bent getrouwd. Bent u in gemeenschap van goederen getrouwd, dan wordt alles in principe gelijkelijk over u beide verdeeld. Bent u daarentegen op huwelijkse voorwaarden getrouwd, dan is de manier van verdeling afhankelijk van wat er in de huwelijkse voorwaarden staat.

Hoe dan ook moet er  van alles verdeeld gaan worden. De inboedel en andere bezittingen, maar ook schulden zullen moeten worden verdeeld.

Als u een koophuis heeft hangt de manier van verdelen af van hoe u bent getrouwd. Bent u in gemeenschap van goederen getrouwd dan wordt de waarde van het huis gelijkelijk over u beide verdeeld. Bent u daarentegen op huwelijkse voorwaarden getrouwd, dan hangt de verdeling helemaal af van wat er in de voorwaarden staat.

Heeft u een huisdier dan moeten ook daar afspraken over worden gemaakt.

Procedures

Er zijn verschillende manieren waarop u een echtscheiding kunt regelen. Dit betekent dat er verschillende procedures zijn die u kunt volgen. Welke procedure u kiest is voornamelijk afhankelijk van hoe goed u nog met uw partner kunt praten.

Wanneer u nog goed overweg kunt met uw partner, dan kan de scheiding sneller en gemakkelijker af gerond worden. U kunt dan samen goede afspraken maken en is er geen rechter nodig die zich inhoudelijk over de zaak zal buigen. U kunt dan samen via één advocaat.

Als u aan het begin al denkt dat het lastig wordt om samen afspraken te maken dan zult u niet samen naar één advocaat kunnen. U heeft dan allebei een eigen advocaat nodig.

Wilt u meer informatie over echtscheiding? Ga dan naar echtscheiding.nl.